Tin tức - Sự kiện » Chúc mừng Đại hội đại biểu Hội võ thuật Hà Nội nhiệm kỳ V (2013 – 2017)
Chúc mừng Đại hội đại biểu Hội võ thuật Hà Nội nhiệm kỳ V (2013 – 2017)
   Hôm nay, ngày 02 tháng 6 năm 2013, Đại hội đại biểu Hội võ thuật Hà Nội nhiệm kỳ V (2013 – 2017) đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Thể thao Ba Đình. Đại hội đã được vinh dự đón tiếp các vị đại diện Bộ văn hóa thể thao và du lịch, lãnh đạo Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam, Sở văn hóa thể thao và du lịch Hà Nội, Sở công an Hà Nội và một số khách mời của Hội võ thuật Hà Nội cùng 61 đại biểu chính thức đại diện cho 61 đơn vị thành viên (gồm các môn phái, võ phái, võ đường, câu lạc bộ) của Hội võ thuật Hà Nội.
   Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V; nghe báo cáo về Điều lệ sửa đổi; nghe các tham luận của các đại biểu trong đại hội; nghe ý kiến của đại biểu cấp trên. Đồng thời Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội võ thuật Hà Nội nhiệm kỳ V (2013 – 2017).
   33 thành viên trên 39 thành viên được để cử đã trúng cử vào Ban chấp hành Hội võ thuật Hà Nội nhiệm kỳ V (2013 – 2017).
   Với những thành tích xuất sắc của nhiệm kỳ IV vừa qua, các thành viên của Hội võ thuật Hà Nội đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành Hội võ thuật Hà Nội nhiệm kỳ V (2013 – 2017) và tin rằng thành tích trong nhiệm kỳ V sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Phong trào võ thuật của Thủ đô sẽ đóng góp xứng đáng vào quá trình bảo tồn và phát triển võ học Việt Nam.
 
Hà Nội ngày 02 tháng 6 năm 2013
Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền