Tin tức - Sự kiện » Thông báo » Thông báo về việc mở lớp mới tại võ đường Thanh Quan tháng 12/2012
Thông báo về việc mở lớp mới tại võ đường Thanh Quan tháng 12/2012
Xin mời các bạn đã đăng ký theo tập tại võ đường Thanh Quan, đến võ đường làm các thủ tục nhập lớp.
Thời gian tiếp nhận: Bắt đầu từ ngày 04/12/2012 - 18/12/2012. Vào hồi 18h00 – 19h00 các ngày thứ Ba và thứ Sáu.
Mọi thông tin, xin mời các bạn đến xem tại võ đường.
Rất vui mừng được đón tiếp các bạn theo tập.
Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền
Admin