Tin tức - Sự kiện » Tin tức - sự kiện » Đại hội Karate Tsunami toàn Ba Lan năm 2011
Đại hội Karate Tsunami toàn Ba Lan năm 2011
Võ đường Việt nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền chân thành chúc mừng Đại hội Karate Tsunami toàn Ba Lan năm 2011 tại Vacsava – Ba lan ngày 03/12/2011 thành công rực rỡ.
The Vietnam Internal Style Family Wing Chun would like to send our congratulations on VII Polish Championships Karate Tsunami 2011 (Warsaw December 3, 2011). We wish you great success.
Hà Nội ngày 02 tháng 12 năm 2011
Võ đường VNVXNGQ