Tin tức - Sự kiện » Tin tức - sự kiện » Lời chia buồn của võ đường Vĩnh Xuân Nội gia về sự ra đi của VS Nguyễn Thị Vân
Lời chia buồn của võ đường Vĩnh Xuân Nội gia về sự ra đi của VS Nguyễn Thị Vân
Võ đường Vĩnh Xuân Nội gia xin chân thành chia buồn cùng gia quyến của võ sư – nghệ sĩ violon – nhà văn Nguyễn Thị Bích Vân trước sự mất mát lớn lao, sự ra đi về với cõi Vĩnh Hằng của võ sư – nghệ sĩ violon – nhà văn Nguyễn Thị Bích Vân. Đại gia đình mất đi một người bà yêu quý, mất đi một người mẹ yêu thương. Nhánh Vĩnh Xuân của cố võ sư Trần Thúc Tiển mất đi một võ sư, một đệ tử chân truyền của cố võ sư Trần Thúc Tiển. Những người thân chúng ta mất đi một con người tài ba đầy nghị lực.
Võ đường Vĩnh Xuân Nội gia cầu chúc cho võ sư – nghệ sĩ violon – nhà văn Nguyễn Thị Bích Vân luôn được mát mẻ nơi chín suối, sớm được siêu thoát để đến cõi Cực Lạc – Vĩnh Hằng.
Ngày tiễn đưa võ sư – nghệ sĩ violon – nhà văn Nguyễn Thị Bích Vân về với cõi Vĩnh Hằng 27/11/2009.
Thay mặt các võ sư, các huấn luyện viên, các môn sinh võ đường VXNG.
Chủ nhiệm – võ sư trưởng VĐ
Kĩ sư Nguyễn Ngọc Nội