TIN BUỒN
Kính báo các môn đệ Vĩnh Xuân Việt Nam.
Kính báo các đồng đạo võ lâm.
Ông Nguyễn Chí Thành, con trai Sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam - Nguyễn Tế Công bị bệnh, qua đời đột ngột hôm nay, 12/11/2014. Hưởng thọ 72 tuổi. 14h ngày mai, 13/11/2014, tổ chức khâm niệm và tiến hành tang lễ tại Bệnh viện An Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 13h ngày chủ nhật, 16/11/2014 tiến hành hỏa táng. Sau đó được đưa lên chùa. Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền xin được kính báo tin buồn tới các môn đệ Vĩnh Xuân Việt Nam và các đồng đạo võ l
âm.
Kính báo
Võ đường VNVXNGQ