Tin tức - Sự kiện » Tin tức - sự kiện » Lễ khai giảng lớp A24 tại võ đường Thanh Quan–Vĩnh Xuân Nội gia
Lễ khai giảng lớp A24 tại võ đường Thanh Quan–Vĩnh Xuân Nội gia
     Hôm qua, 06 tháng 12 năm 2015, võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền đã tiến hành khai giảng lớp A24 tại võ đường Thanh Quan.
     Sau những trao đổi ban đầu của sư phụ Nguyễn Ngọc Nội với các anh chị em lớp A24 trước khi chính thức tập luyện tại võ đường về những khó khăn, thuận lợi và những yêu cầu cơ bản ban đầu cần có đối với mỗi môn sinh khi tham gia tập luyện ở võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền, các anh chị em đã được các huấn luyện viên và trực tiếp võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn một số đòn thế ban đầu trong chương trình tập luyện.
     Hy vọng rằng các anh chị em sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, trong tập luyện, để gắn bó lâu dài trên con đường Vĩnh Xuân Nội gia.
Hà Nội ngày 07 tháng 12 năm 2015
                                                                                                                       Võ đường VN VXNGQ