Lễ ra mắt võ đường Vĩnh Xuân Nội gia (17/7/2005)
RefreshĐóng