Giới thiệu và biểu diễn hệ thống quyền thuật VXNG trong Lễ ra mắt võ đường VXNG (17/7/2005)
RefreshĐóng