Biểu diễn tại sân Hoàng Thành Thăng Long ngày mùng 7 Tết Kỷ Sửu (01/02/2009)
RefreshĐóng