Kilka zdjęć z sesji treningowej w Nam Dong Dojo, która odbyła się 8 października 2023 r

Dzisiaj, w niedzielę 8 października 2023 r., umówiłem się na nauczanie w Hong Phuc Dojo, aby udać się do nowego miejsca treningowego Nam Dong Dojo.

To wspaniale, że właśnie rozpoczynamy drugą sesję treningową, Dojo dodało kilku nowych członków.

W sesji szkoleniowej uczestniczyli Szef Dojo, mistrz Tran Thanh Ngoc oraz dwóch mistrzów Luong Tuan Trung i Dang Hoai Linh. W tym samym czasie jest wielu innych członków Nam Dong Dojo.

Atmosfera na szkoleniu jest bardzo pracowita i pełna entuzjazmu. Przez pół godziny, które spędziłem na zajęciach, wszyscy (zarówno starzy, jak i nowi) byli pasjonatami ćwiczeń.

Patrząc na nowych członków, wierzę, że wkrótce odczują wielką wartość praktyki Vinh Xuan Noi Gia dla ich zdrowia i pewności życia.

Serdecznie dziękujemy Patriarchom za błogosławieństwo Dojo naszych nauczycieli i uczniów.

Ogłoszenie