Introducing the article about Master Vu Anh Tuan in Poland

The Asia-Poland Federation of Martial Arts and Combat Sports published an article praising the miraculous success of Master Vu Anh Tuan.
Vu Anh Tuan mistrzem stylu Vinh Xuan
22 października 2021 roku w Warszawie odbyła się niecodzienna impreza - pokaz mistrzowski w wykonaniu Vu Anh Tuan, który dzięki ćwiczeniom doszedł do zdrowia po bardzo ciężkim wypadku, a także uroczyste wręczenie mu certyfikatu mistrzowskiego.
Styl Vinh Xuan jest wietnamską wersją chińskiego stylu Wing Chun Kung Fu.
Aktualnie szkoła ta jest jedną z organizacji stylowych wchodzących w skład Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, zaś wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi pełni funkcję jednego z wiceprezesów tej Federacji.
Obok: banner w siedzibie Vinh Xuan w Warszawie z życzeniami sukcesów w ćwiczeniach w 2021 roku.
Vu Anh Tuan ma obecnie 60 lat i mieszka ze swą rodziną w Polsce.
W 2011 roku przy odśnieżaniu dachu spadł z niego i doznał ciężkiego uszkodzenia kręgosłupa, grożącego paraliżem i przykuciem do wózka inwalidzkiego.
Obok: w trakcie imprezy dla udowodnienia odzyskania zdrowia Vu przeprowadził pokaz mistrzowski Vinh Xuan.
W uznaniu umiejętności oraz ogromnego samozaparcia w ćwiczeniach w niecodziennej sytuacji utraty zdrowia i sprawności wskutek wypadku wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan uroczyście wręczył Vu Anh Tuan certyfikat potwierdzający umiej ętności mistrzowskie.
Po wręczeniu certyfikatu mistrzowskiego wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan pogratulował Vu Anh Tuan niezwykłej wytrwałości w ćwiczeniach i stwierdził, że jego postawa może być doskonałym wzorem uporu i systematyczności w ćwiczeniach sztuki walki dla innych osób, zwłaszcza że - w przeciwieństwie do niego - cieszą się
Z kolei Vu Anh Tuan podziękował wielkiemu mistrzowi Nguyen Ngoc Noi 10 dan za ciepliwość i wyrozumiałość dla jego sytuacji, kiedy po ciężkim wypadku nie był w stanie ćwiczyć jak inni i był przez swego nauczyciela traktowan y indywidualnie.
Na zakończenie Vu, podsumowując swój niecodzienny przypadek utraty i odzyskania zdrowia, powiedział: „Dzięki Vinh Xuan Noi Gia czuję się, jakbym urodził się po raz drugi”.

W miarę odzyskiwania zdrowia i sprawności Vu Anh Tuan uczestniczył nawet w pokazach Vinh Xuan na różnych imprezach.
Tu: w trakcie jednej z imprez społeczności wietnamskiej w Polsce.
Vu Anh Tuan (klęczy pierwszy od lewej) w składzie drużyny stylu Vinh Xuan podczas Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Warszawie.
Pamiątkowa fotografia po opisywanej imprezie w siedzibie stylu Vinh Xuan.
Gratulacje po imprezie 22 października 2021 roku: mistrz Vu Anh Tuan z rodziną (żoną, która także uprawia Vinh Xuan) i trzema córkami oraz z wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan.
Po imprezie dla jej uczestników odbyło się tradycyjne przyjęcie (uroczysta kolacja) w znakomitej wietnamskiej restauracji Van Binh w Warszawie przy ul.
W imieniu kierownictwa Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki oraz wszystkich ćwiczących sztuki walki w Polsce składamy serdeczne gratulacje mistrzowi Vu Anh Tuan z powodu odzyskania dzięki ćwiczeniom zdrowia i sprawności, al bowiem nie ma większej wartości niż zdrowie, które zwykle docenia się wtedy, gdy jest ono
Życzymy mu także pełnego zdrowia w dalszym życiu oraz zdobywania coraz wyższych umiejętności i stopni mistrzowskich w stylu Vinh Xuan.

Уведомление