Thiếu Lâm Phật Sơn Vịnh Xuân phái

Nếu có người hỏi anh ai lập ra phái Vịnh Xuân, có lẽ anh sẽ trả lời là một vị Hòa thượng hoặc học giả nào đó. Nhưng những môn đồ của phái Vịnh Xuân có ý nghĩa văn chương là “Xuân thời tươi đẹp” thì nhận là do bà Nghiêm Vịnh Xuân. Theo truyền thuyết, bà học căn bản võ thuật của một ni sư là Ngũ Mai, cách đây 400 năm. Các ni cô vẫn thường học võ thuật trong các thời đại và có nhiều bà giỏi lắm. Môn võ truyền qua Leong Bok Sui, Wong Wah Bo, Loeng Yee Tai, Loeng Jon, Chau Wan Son, Yip Man, Leong Sheong và Wong Soon Sum.

Vì là đàn bà nên Vịnh Xuân thấy các môn võ khác đều quá nặng phần rườm rà và phức tạp về “bệ tấn” và ngoại công. Để dúng sức hữu hiệu hơn, bà đặt ra phép “chi sao”. Trong phép này người tập luyện ĐẨY TAY NHAU LIÊN TỤC TỪNG CẶP mà không xê chân. Mục đích là để THÂN PHÁP MỀM MẠI và ĐỨNG VỮNG, GIỮ VỮNG ĐƯỢC THĂNG BẰNG của mình. Sau nhiều tháng luyện tập “đẩy tay”, người học võ thấy CÁNH TAY MÌNH MỀM MẠI KHỎE, NHẬY CẢM dễ PHẢN CÔNG MỘT CÁCH TỰ NHIÊN. Người học võ phải tập căn bản hai năm rồi mới được tập “đẩy tay” tự do. Trong khi học thì tập các thế thức căn bản để ĐỐI PHÓ với BẤT CƯ các loại đòn TẤN CÔNG NÀO.

Ông Diệp Vấn 79 tuổi, người lãnh đạo hiện tại môn phái Vịnh Xuân chê các lối hoa hòe hoa sói của các môn võ khác và nhấn mạnh vào sự TIẾT KIỆM ĐỘNG TÁC trong môn Vịnh Xuân. Ông Diệp Vấn nói: “trong lúc CÔNG cũng như THỦ, ta phải dùng chân tay với TỐI THIỂU NỖ LỰC. Cái đó không có gì mới lạ, đường ngắn nhất giữa 2 điểm là đường thẳng. Vậy nên không cần đá vòng vo, chỉ CẦN BẬT NGẮN VÀ TINH DIỆU, TAY NGƯỢC LẠI là đủ”.

Ông Diệp Vấn sinh ở quận Hoa Sơn, tỉnh Quảng Đông thuộc Hoa Nam, đã giỏi võ Vịnh Xuân, khi tới Hông Kông ông ta mở nhiều trường dạy võ ở đó. Đồ đệ nổi tiếng nhất của ông - Bruce Lee - đã mang một vài bộ môn của Vịnh Xuân vào Triệt Quyền Đạo.

Bây giờ vì tuổi tác, ông Diệp Vẫn đã thôi không dạy võ nữa. Tuy nhiên, người kế vị là Leong Tinh vẫn tiếp tục dạy võ Vịnh Xuân trong một võ đường nhỏ ở Kao Loon (Hông Kông). Ở Hoa Kỳ thì còn Tso Yue Kuen, học trò ông Diệp Vấn có một võ đường nhỏ trong quận tỉnh Trung Hoa ở San Francisco.

Tác giả: Peter Bennett (Đăng tại Tạp chí "Black Bell", 1972)
Người trích dịch: Giáo sư Trần Văn Từ 
Người đính chính: Quyền sư Hồ Hải Long

Chú giải của VXNGQ:

Các tên tiếng Anh trong bài có lẽ là những người như sau: Leong Bok Sui: Lương Bác Trù, Wong Wah Bo: Hoàng Hoa Bảo, Loeng Yee Tai: Lương Nhị Đệ, Loeng Jon: Lương tán, Chau Wan Son: Trần Hoa Thuận, Yip Man: Diệp Vấn, Leong Sheong: Lương Tương, và Wong Soon Sum: Hoàng Thuần Tiết, Leong Tinh: Lương Đĩnh.

Bài viết
Chủ đề
Hình ảnh
Video

Sách đã phát hành

VÕ ĐƯỜNG

Thông báo