Bài viết năm 2022

# Tiêu đề Ngày tạo
1 Môn sinh tại Võ đường Việt Nam chúc mừng sinh nhật Thầy 15:48:59 30-10-2023
2 Một số hình của buổi tập tại Võ đường Nam Đồng ngày 08/10/2023 15:46:35 30-10-2023
3 Một ngày lành trong tháng tốt của Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền 15:45:20 30-10-2023
4 Buổi lễ dựng Mộc nhân cho học trò Nông Trung Dũng 15:42:35 30-10-2023
5 Chuyến đi lễ mộ Tôn sư Trần Thúc Tiển ngày 14/04/2022 17:00:00 13-04-2022
6 Chuyến đi Thanh Minh mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và gia đình Sư tổ ngày 19/04/2022 17:00:00 18-04-2022
7 Lễ Giỗ Tổ năm Nhâm Dần - 2022 17:00:00 15-06-2022
8 Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Võ đường Đại Nghĩa Vĩnh Xuân Nội Gia tại Ba Lan (16/11/2007 - 16/11/2022) 17:00:00 19-11-2022
9 Đôi lời chia sẻ về việc cởi mở trong mọi mặt ở Võ đường Vĩnh Xuân Nội Gia 17:00:00 23-11-2022
10 Ngày kỉ niệm thành lập Võ Đường Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền 14:08:58 17-07-2022
11 Lời cảm ơn 17:00:00 14-07-2022
12 Buổi tập luyện tại Võ đường Đại Nghĩa tại Ba Lan ngày 04/07/2022 17:00:00 04-07-2022
13 Đôi điều về việc luyện Công trong Vĩnh Xuân Nội Gia và mối quan hệ với Thiền 17:00:00 03-05-2022
14 Sự cảm nhận trong võ thuật và trong quyền thuật Vĩnh Xuân Nội Gia 17:00:00 29-03-2022
Bài viết
Chủ đề
Hình ảnh
Video

Sách đã phát hành

VÕ ĐƯỜNG

Thông báo