Tin về Đại hội Hội võ thuật Hà Nội (nhiệm kỳ 2007-2011)

Ngày 25 /12/2007. Đại hội toàn thể Hội Võ thuật Hà Nội (Khóa IV, 2007 - 2011) đã được tiến hành tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.  Tham dự Đại hội có 103 đại biểu / 117 đại biểu chính thức. Đại hội đã kiểm điểm quá trình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Khóa III và xây dựng phương hướng nhiệm kỳ khóa IV.  Trên tinh thần trẻ hóa đội ngũ Ban chấp hành để có thể năng động hòa nhập trong thời kỳ mới, Ban chấp hành khóa IV đã gồm toàn bộ những thành viên trẻ. Người cao tuổi nhất trong BCH khóa IV là 52 tuổi, thay vì ở khóa III là 77 tuổi (đầu nhiệm kỳ). Võ đường Vĩnh Xuân Nội gia có võ sư – Trưởng tràng - kỹ sư Trần Thanh Ngọc tham gia vào BCH Hội võ thuật khóa IV.
Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2007
Admin VĐ VNVXNGQ
 
(Ảnh: VS trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và HLV Phan Quốc Vinh đánh bài 108 trong chương trình võ thuật chào mừng Đại hội Hội võ thuật Hà Nội khóa IV) 
 
 
Bài viết
Chủ đề
Hình ảnh
Video

Sách đã phát hành

VÕ ĐƯỜNG

Thông báo