Khai giảng lớp A17 tại võ đường Thanh Quan

Trước những tình cảm cũng như lòng mong muốn theo tập của một số các anh chị em với võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền, thầy trò trong võ đường đã cố gắng thu xếp lịch tập của các lớp ở võ đường Thanh Quan để có thể có địa điểm mở được lớp mới và ngày 18 tháng 03 năm 2012, tại võ đường Thanh Quan, lớp A17 đã được tiến hành khai giảng.
Tham dự lễ khai giảng lớp A17 có Chủ nhiệm – võ sư trưởng võ đường, sư phụ Nguyễn Ngọc Nội, các võ sư, huấn luyện viên đại diện cho Ban điều hành, Ban huấn luyện và một số anh chị em đại diện võ đường Hồng Phúc, võ đường Thanh Quan.
Thay mặt Ban điều hành, võ sư Kiều Ngọc Diệp đã trình bầy khái quát về võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền cùng một số điểm cần thiết trong Quy chế của võ đường và nội quy lớp của tập mà các anh chị em môn sinh mới cần lưu tâm thực hiện.
Chủ nhiệm – võ sư trưởng võ đường, sư phụ Nguyễn Ngọc Nội cũng đã trao đổi với các anh chị em tham gia lớp mới – A17 của võ đường về một số điều cần biết trong quá trình theo tập tại võ đường Việt Nam Vĩnh Xuan Nội gia Quyền.
Sau khi đón nhận võ phục, tài liệu do Huấn luyện viên Vũ Mạnh Thắng trao cho, các anh chị em môn sinh lớp A17 đã tập buổi đầu tiên tại võ đường dưới sự chỉ dạy trực tiếp của sư phụ Nguyễn Ngọc Nội cùng các võ sư, huấn luyện của võ đường tham dự lễ khai giảng.
Lễ khai giảng lớp A17 đã diễn ra trong không khí thân mật, chân thành, cởi mở.
Hà Nội ngày 19 tháng 03 năm 2012
Võ sư Nguyễn Ngọc Tiến
 
 
Bài viết
Chủ đề
Hình ảnh
Video

Sách đã phát hành

VÕ ĐƯỜNG

Thông báo